fRAMSIDAN INNEHÅLLER SENASTE BILDER FRÅN AKTUELLT/AKTUELLA TEMAN.

YTTERLIGARE BILDER KAN FINNAS UNDER RESP RUBRIK

Steglitsparet på födobesök

Vår hund Tarras, en Kleiner münsterländer

Fotoalbum

Trana
Trana
Grågås
Grågås
Tofsvipa
Tofsvipa
Ringtrast
Ringtrast
Ringduvor
Ringduvor
Rödstjärt
Rödstjärt
Lövsångare
Lövsångare
Fasantupp
Fasantupp
Orrtupp
Orrtupp
Orrhöna
Orrhöna
Forsärla
Forsärla
Svarthakedopping
Svarthakedopping
Skedand
Skedand
Svarthakedopping
Svarthakedopping
Forsärla
Forsärla
Brunand
Brunand
Skrattmås
Skrattmås
Sothöna
Sothöna
Grågås
Grågås
Forsärla ggr 11
Forsärla ggr 11
Knipa, hane
Knipa, hane
Rödvingetrast, sång
Rödvingetrast, sång
Sträckande Tranor
Sträckande Tranor
Sothöna med sin vita näbb-och pannplåt
Sothöna med sin vita näbb-och pannplåt
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Steglits
Steglits
Kanadagås
Kanadagås
En individ bland Kanadagässen med pigmentfel
En individ bland Kanadagässen med pigmentfel

Blåmes

Talgoxe

Blåmes undersöker den nya fågelautomaten