fRAMSIDAN INNEHÅLLER SENASTE BILDER FRÅN AKTUELLT/AKTUELLA TEMAN.

YTTERLIGARE BILDER KAN FINNAS UNDER RESP RUBRIK

Steglitsparet på födobesök

Vår hund Tarras, en Kleiner münsterländer

Testeboån, vävaren 26.12-21

Testeboån, vävaren 26.12-21

"

Klibbticka, Långängarna

Klibbticka, Långängarna

Hej och välkommen att se lite bilder med olika innehåll och av varierande kvalitet. Jag försöker att vara så aktuell som möjligt utifrån det jag i första hand bevakar, ishockey-cross-enduro. Även annat innehåll kan "dyka" upp! 

Lunglav, Långängarna

Lunglav, Långängarna