Tarras

Tarras

Ängsviol

Strutbräken

Tomatplanta

Palettblad

Strutbräken

Palettblad

  • Jordreva vid muren

  • Maskros med alla sina tunglika blad

  • Svalört med de köttiga bladen

Ängsviol

Pingborrelarv-fångst