Tarras

Tarras

Kärrsångare

Kärrsångare

Rosenfink

Sångsvan

  • Jordreva vid muren

  • Maskros med alla sina tunglika blad

  • Svalört med de köttiga bladen

Ängsviol

Ängsviol

Pingborrelarv-fångst